JQuarks

Logowanie

Kalendarz roku szkolnego 2012/2013

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Lp.

Tematyka

Termin

Odpowiedzialni

W R Z E S I E Ń

1.

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

03.09.2012 Dyrektor

2.

 Wybór opiekuna Samorządu Szkolnego.

07.09.2012

Dyrektor

3.

 Ogólne zebranie z rodzicami

19.09.2012

Dyrektor

Nauczyciele

4.

 Spotkanie z zarządem Rady Rodziców

27.09.2012

Dyrektor

5.

 Dzień Chłopaka

28.09.2012

Wychowawcy klas

P A Ź D Z I E R N I K

1.

 Dzień Edukacji Narodowej

12.10.2012

Samorząd Uczniowski

2.

 Wspomnienie o Janie Pawle II

16.10.2012

Elżbieta Fiderek

3.

 Ślubowanie uczniów klasy I

24.10.2012

Małgorzata Owsińska

4.

 Dzień pamięci o zmarłych

28.10.2011

Nauczyciele

L I S T O P A D

1.

 ,,Otrzęsiny’’ uczniów klasy IV

08.11.2012

Jolanta Biskup

2.

 Narodowe Święto Niepodległości

09.11.2012

Elżbieta Kotusiewicz-Świątek

3.

 Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

15.11.2012

Kierownik  zespołu szkol.- E. Fiderek

4.

 Zebrania z rodzicami

19.11-24.11.2012

Wychowawcy klas

5.

 ,,Wieczór andrzejkowy’’

29.11.2012

Mirosława Kołodziejczyk

G R U D Z I E Ń

1.

 Mikołajki

06.12.2012

Wychowawcy klas

2.

 Jasełka i wigilia ogólnoszkolna

20.12.2012

Elżbieta Fiderek

4.

 Zimowa przerwa świąteczna

24.12.2012 – 01.01.2013


S T Y C Z E Ń

1.

 Dzień Babci i Dzień Dziadka

22.01.2013

Nauczyciele klas 0-III

2.

 Rada klasyfikacyjna

25.01.2013

Dyrektor

3.

 Zebranie z rodzicami

29.01.2013

Dyrektor

Wychowawcy klas

4.

 Zabawa choinkowa

31.01.2013

Mariusz Biskup

L U T Y

1.

 Ferie zimowe

11.02-24.02.2013


M A R Z E C

1.

 Dzień Kobiet

08.03.2013

Wychowawcy klas

2.

 Rekolekcje wielkopostne

11.03.-13.03.2013

Elżbieta Fiderek

3.

 Kiermasz palm i kart świątecznych

17.03.2013

Dyrektor i nauczyciele

4.

 Powitanie wiosny

21.03.2013

Jolanta Biskup

5.

 Uroczystość wielkanocna

27.03.2013

Jolanta Biskup

6.

 Wiosenna przerwa świąteczna

28.03-02.04.2013


K W I E C I E Ń

1.

 Sprawdzian w klasie VI

04.04.2013

Dyrektor

2.

 Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

18.04.2013 Kier

3.

 Klasowe zebrania z rodzicami

22.04.-27.04. 2013

Wychowawcy klas

4.

 Dzień Ziemi

22.04.2013

Nauczyciel przyrody

5.

 Światowy Dzień Książki

23.04.2013

Elżbieta Fiderek

6.

 Apel z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja i Dnia Flagi Narodowej

26.04.2013

Marek Lachowski

M A J

1.

 Dzień Rodziny

24.05.2013

Małgorzata Owsińska

C Z E R W I E C

1.

 Dzień Dziecka i Sportu szkolnego

03.06.2013

Mariusz Biskup

2.

 Dodatkowy dzień sprawdzianu kl. VI

04.06.2013

Dyrektor

3.

 Rada klasyfikacyjna

20.06.2013

Dyrektor

4.

 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

28.06.2013

Mariusz Biskup

5.

 Podsumowanie całorocznej pracy

03.07.2013

Dyrektor i nauczyciele

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCH.

02.11.2012,

04.04.2013,

29.04.2013,

30.04.2013,

02.05.2013,

31.05.2013.

WAKACJE

29.06.2013 – 31.08.2013