JQuarks

Logowanie

Uczniowski Klub Sportowy

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Uczniowski Klub Sportowy Kraśnica jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli oraz sympatyków, prowadzących społeczną działalność na rzecz sportu.
Uczniowski Klub Sportowy Kraśnica swą działalność prowadzi dopiero od 2005 roku. Terenem swej działalności obejmuje Gminę Opoczno, zaś siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa w Kraśnicy. Swoje zadania realizuje szczególnie w społeczności lokalnej, obejmującą wsie Kraśnica i Antoniów. Swoim zasięgiem obejmuje również Kruszewiec, ze względu na członków Klubu zamieszkujących na terenie tej wsi.
Uczniowski Klub Sportowy Kraśnica na swój wniosek wpisany został do Ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej Starosty Opoczyńskiego w dniu 30 listopada 2005 roku, od tego tez czasu czynił starania na rzecz pozyskania funduszy na swoją działalność.
20 grudnia 2005 roku w Starostwie Powiatowym w Opocznie w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu został złożony wniosek o wpisanie pierwszego składu zarządu, który od tamtej pory się nie zmienił.


ZARZĄD UCZNIOWSKIEGO KLUB SPORTOWEGO KRAŚNICA


Mariusz Biskup – Prezes Klubu

Alicja Ziółkowska  - z-ca Prezesa Klubu

Marek Lachowski – Skarbnik Klubu