JQuarks

Logowanie

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Historia szkoły

1 września 1965 roku o godzinie 8.00 odbyło się uroczyste otwarcie roku szkolnego w nowym budynku szkoły. Uczniowie wysłuchali również przemówienia ówczesnego Ministra Oświaty - Tułodzieckiego, po czym udali się ze swoimi wychowawcami do klas.

117 dzieci mogło się już uczyć w dużo lepszych warunkach lokalowych, lecz prace związane z zagospodarowaniem obejścia szkoły trwały jeszcze kilka lat.

W trzy miesiące po oddaniu szkoły Komitet Rodzicielski ukończył pracę przy budowie komórek na węgiel. Jesienią 1965 roku przystąpiono do ogrodzenia placu szkolnego. Prace wykonywał woźny z nauczycielami, a pomagali im uczniowie starszych klas. Plac szkolny został ogrodzony od strony zachodniej. Wiosną 1966 roku przystąpiono do ogrodzenia placu od strony ulicy. Wmontowano bramę, naciągnięto siatkę, ułożono również szeroki chodnik od ulicy do budynku. W wakacje 1967 roku wybudowano studnię.

Jesienią 1967 roku młodzież szkolna wraz z nauczycielami ułożyła i zalała betonem chodnik wzdłuż szkoły od strony frontowej. Założono trawniki pod oknami, a cały plac szkolny został obsadzony różnymi drzewkami. W roku szkjolnym 1967/1968 pracuje 6 nauczycieli:

 • Bogusz Jan - kierownik szkoły,
 • Bogusz Maria,
 • Budzińska Krystyna,
 • Ksyta Jan,
 • Staniec Janina,
 • Żelazko Urszula.

W szkole działają następujące organizacje:

 • Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP),
 • Samorząd Uczniowski,
 • Polski Czerwony Krzyż (PCK),
 • Liga Ochrony Przyrody (LOP),
 • Liga Ochrony Kraju (LOK),
 • Spółdzielnia Uczniowska,
 • Towarzystwo Przyjaźni Polsko Radzieckiej (TPPR),
 • Szkolna Kasa Oszczędności (SKO).

W roku szkolnym 1968/1969 uczyło się w szkole 161 uczniów. Wiosną 1969 roku zakończono prace związane z ogrodzeniem placu szkolnego.

W okresie od 15 VII do 15VIII 1969 roku trwały prace przy doprowadzaniu wody do budynku szkolnego. Woda została doprowadzona do trzech punktów: dwa na parterze, jeden na piętrze. Jesienią zakończona została praca przy budowie chodników dookoła szkoły.

Od 1969 roku wprowadzono uczęszczanie dzieci do ognisk przedszkolnych, które w roku szkolnym 1969/1970 rozpoczną naukę w klasie I. Praca w ogniskach trwała 3 miesiące (IV,V,VI) po 6 godzin tygodniowo.

W okresie wakacji 1970 roku został odmalowany budynek szkoły po 5 - letniej eksploatacji. Przebudowane zostały 3 piece.

Od września 1976 roku nasza szkoła została Zbiorczą Szkołą Podstawową. Przybyło do nas 30 uczniów z klas V - VIII ze Szkoły Podstawowej w Kruszewcu. Zbiorczą szkołą byliśmy do lat 80.

Z końcem wakacji, po 24 latach kierowania naszą szkołą, odchodzi na emeryturę pan Jan Bogusz. Stanowisko dyrektora obejmuje od 1 września 1986 roku pan Marek Orciuch. Pełni tę funkcję przez 5 kolejnych lat.

W tym czasie rozwinęła się w szkole działalność turystyczna. Dyrektor Marek Orciuch organizuje obozy wędrowne. Uczniowie zwiedzają okolice Lublina, Krakowa oraz zabytki północnej Polski m.in. Fromborka. Malborka, Gdańska. W szkole rozwija się także twórczość ludowa. Uczniowie zajmują się twórczością ludową na kółku plastycznym, którego opiekunem jest pani Bogumiła Pawlik. Od 1986 roku biorą udział w ogólnopolskich konkursach twórczości ludowej, w których zajmują czołowe miejsca. Na wyróżnienie zasługuje Aneta Sulgostowska - absolwentka z roku 1993, Urszula Druchlińska - absolwentka z roku 1995 oraz Renata Gąbińska - absolwentka z roku 2000. W kwietniu 1991 roku zorganizowano w Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej wystawę wytworów ludowych uczniów Szkoły Podstawowej w Kraśnicy, a następnie w 1992 roku wystawa ta prezentowana była w Muzeum Regionalnym w Opocznie. Na wystawie prezentowane były wycinanki, pisanki, haftowane serwetki, bieżniki, fartuszki i igielniki.

Od 1 września 1991 roku dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kraśnicy zostaje pani Marta Wylon, nauczycielka tej szkoły od 1979 roku.Od tej chwili zaszło w szkole wiele zmian. Dzięki jej inicjatywie dokonano w szkole wielu znaczących napraw i remontów, wypracowano również ciekawe zwyczaje i tradycje szkoły, które kontynuowane są do dziś.

W 1993 roku pani dyrektor wspólnie z Komitetem Rodzicielskim postanowiła powołać Społeczny Komitet Modernizacji Szkoły. Do najważniejszych zadań SKMSz należało poprawienie warunków ogrzewania szkoły. Postanowiono przystąpić do budowy kotłowni i zainstalować centralne ogrzewanie. Zimą 1994 roku mieliśmy już centralne ogrzewanie - ekologiczną kotłownię olejową.

Od 1 stycznia 2000 roku rozpoczęto prace remontowe polegające na adaptacji sali lekcyjnej na sanitariaty wewnętrzne. Od maja 2000 roku uczniowie mogli już korzystać z sanitariatów. Poprawiły się warunki sanitarne szkoły. Wszystkie prace mogły zakończyć się w terminie dzięki pomocy i zaangażowaniu organu prowadzącego, rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim dzięki ludziom, którzy nieodpłatnie przekazali nam płytki ceramiczne na wyłożenie w sanitariatach (firma Pana Jacka Krogulca).

W roku 2001 odnowiona zostaje elewacja szkoły oraz wykonane zadaszenie nad wejściem głównym do budynku szkoły. Szkoła zyskuje w środowisku, a Pani dyrektor w dalszym ciągu zabiega o poprawę wizerunku szkoły ( nie tylko budynku).

Podczas wakacji w 2002 roku plac przed budynkiem szkolnym wyłożony zostaje kostką brukową. Następuje wymiana ogrodzenia od strony ulicy.

W czasie następnych wakacji pomieszczenie biblioteki szkolnej zostaje zaadaptowane na dożywianie uczniów, gdyż spożywanie posiłków w sali lekcyjnej wpływa niekorzystnie na pracę szkoły. Do pomieszczenia przeznaczonego na dożywianie doprowadzona zostaje woda, wyłożone zostały płytki na ścianach i podłodze. Pomieszczenie wyposażono w sprzęt gospodarczy i odpowiednie meble. Aby poprawić stan bezpieczeństwa uczniów następuje modernizacja szatni. Niestety, ze względu na trudne warunki lokalowe biblioteka nie ma osobnego pomieszczenia. Zostaje przeniesiona do dwóch sal lekcyjnych.

W roku szkolnym 2003/2004 roku szkoła wzbogaciła się o pracownię komputerową. Dzięki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz wsparciu finansowego organu prowadzącego mogliśmy zakupić 8 nowych komputerów i wyposażyć salę w nowe meble. 24 marca 2004 roku nastąpiło uroczyste otwarcie sali komputerowej.

Z dniem 31 sierpnia 2004 roku p. Marta Wylon odchodzi na emeryturę. Pracowała w tej szkole 25 lat; 12 lat jako nauczycielka języka polskiego oraz 13 lat pełniła funkcję dyrektora szkoły.

Od 1 września 2004 roku dyrektorem szkoły zostaje p. Alicja Ziółkowska - nauczycielka tej szkoły od 1984 roku, absolwentka Szkoły Podstawowej w Kraśnicy.

Po raz pierwszy w historii szkoły, ze względu na małą liczbę dzieci sześcioletnich (czworo), wprowadzono do organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2004/2005 oddziały łączone -dzieci z oddziału przedszkolnego uczą się wspólnie z pierwszą klasą. Niestety, z tym problemem będziemy borykać się również w późniejszych latach.

Prace remontowe zapoczątkowane przez p. dyrektor Martę Wylon kontynuuje nowa pani dyrektor. Od października do grudnia 2004 roku następuje wymiana podłóg w 5 salach lekcyjnych i gabinecie dyrektora. Pieniądze na remont podłóg uzyskano dzięki Programowi Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz organowi prowadzącemu. W salach lekcyjnych wyłożono płytki ceramiczne. Dokonano również wymiany drzwi wejściowych do klas oraz remontu dachu i obróbki blacharskiej.

W sierpniu 2005 roku nastąpił dalszy remont podłóg. Wykładziną "Tarket" wyłożona została podłoga w pracowni komputerowej oraz w sali nr 11, dokąd została przeniesiona biblioteka. W ten sposób zakończyliśmy wymianę podłóg we wszystkich pomieszczeniach szkoły.

Obecnie szkoła posiada 5 sal lekcyjnych, pracownię komputerową, bibliotekę oraz pomieszczenie przeznaczone na dożywianie uczniów. Niestety, szkoła nie posiada sali gimnastycznej, co jest naszą wielką bolączką.

W roku szkolnym 2005/2006 uczy się w szkole 75 uczniów, w tym 12 dzieci spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

Uczniowie od 1998 roku uczą się języka angielskiego. Od kilku lat język angielski wprowadzono do nauczania już od klasy pierwszej.

Szkoła to nie tylko nauka, to także wychowanie, wskazywanie właściwych zachowań, pokazanie co jest dobre, a co złe. Dlatego Kadra Pedagogiczna stara się stosować wiele ciekawych i atrakcyjnych metod pracy , a jedną z nich jest nauka przez zabawę. Stąd też w kalendarzu szkolnym jest na stałe wpisanych wiele imprez kulturalnych. Uroczystości te pozwalają szkolnej społeczności lepiej się poznać, prezentują możliwości uczniów na forum publicznym, lecz co chyba ważniejsze pozwalają kultywować tradycje, umacniać więzi rodzinne.

Uczniowie nasi biorą udział z powodzeniem w konkursach ortograficznych, recytatorskich, plastycznych oraz innych organizowanych przez instytucje wspomagające pracę szkoły. W konkursie recytatorkim "W ogrodzie poezji", Monika Pawlik w roku szkolnym 2001/2002 zajęła I miejsce na szczeblu powiatu, a w następnym roku wyróżnienie. W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur" zdobywają wyróżnienia (rok szk.2001/2002 - Wiktor Goska, 2002/2003 - Zaborowska Barbara i Pawlik Robert; 2004/2005 - Mateusz Matysiak). W Przeglądach Dorobku Artystycznego Szkół i Przedszkoli organizowanych przez MDK w Opocznie również zajmują czołowe miejsca (rok 1999 - II miejsce, rok 2002 - I miejsce). W roku szkolnym 2004/2005 Kasia Wójcik zajmuje I miejsce na szczeblu powiatu w konkursie "Pieśni i poezji patriotycznej". To tylko niektóre z osiągnięć naszych uczniów w ostatnich latach. Konkursy dają możliwość wykazania się w wielu dziedzinach, zaprezentowania swoich wiadomości i zdolności, rozsławienia szkoły, a zdobyte nagrody motywują do dalszej pracy.

40 lat w działalności szkoły skłania do refleksji, że Szkoła Podstawowa w Kraśnicy zawsze dążyła, by być szkołą przyjazną dziecku, że traktuje jego problemy poważnie i stara się być gotową do podejmowania nowych zadań dydaktyczno-wychowawczych wynikających z potrzeb społeczności uczniowskiej.