JQuarks

Logowanie

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Historia nauczania - do roku 1965

Pierwsze nauczanie w Kraśnicy datuje się prawdopodobnie od 1915 roku. Niestety, z tego okresu nie zachowały się w szkole żadne dokumenty. Z relacji mieszkańców wsi wynika, że założycielem pierwszej szkoły był Pan Makarowicz z Opoczna. Zwerbował on kilku uczniów i uczył czytać i pisać. Sala lekcyjna znajdowała się w domu Franciszka Kopery. Dzieci na lekcje przychodziły ze swoimi stołkami. Nauka była płatna. Pan Makarowicz pobierał za naukę 1 rubla miesięcznie. Uczył w Kraśnicy do końca 1917 roku.

W roku 1918 powstała Powszechna Szkoła Podstawowa - czteroklasowa. Dzieci w wieku 7-13 lat objęte były obowiązkowym nauczaniem. Pierwszą nauczycielką, która uczyła w tych czterech oddziałach była pani Stanisława Gabrylukówna. Przybyła ona do Kraśnicy aż z okolic Krakowa. Szkoła mieściła się w domu Józefa Łakomskiego. Była wyposażona w niezbędny sprzęt: ławki czteroosobowe, stół, 2 krzesła, tablicę i jedną jedyną pomoc - globus. Pani Stanisława Gabrylukówna uczyła w Kraśnicy 3 lata.

W 1921 roku szkoła została przeniesiona do Grzegorza Pawlika. Kolejnym nauczycielem był pan Jakub Medszyk. W 1928 roku przybyła do Kraśnicy pani Józefa Grabowska, a w 1932 roku - pan Jabłoński.

Podczas okupacji przebywający u państwa Orłowskich profesor - Franciszek Moralewicz, pochodzący z Łodzi oraz ojciec Władysław Nater ze Zgromadzenia "OO Filipinów" ze Studziannej udzielali lekcji we dworze dla córki dziedzica i siostrzeńca właścicielki oraz kilkorga dzieci chłopskich. Nauczanie w domach mieszkańców wsi prowadziła również pani Józefa Grabowska.

Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku uruchomiono pięcioklasową szkołę w pałacyku dworskim Państwa Bąkowskich. Pierwszymi nauczycielami po wojnie byli kierowniczka Surmacz Helena i nauczyciele: Bartos Jan, Grabowska Józefa oraz pani Busiło. W następnych latach utworzono klasę VI. Do pomocy w nauczaniu dołączyła pani Laszczykowa. Ponieważ większość dzieci miała daleko do szkoły, przeniesiono ją na wieś. Mieściła się ona w domach Kołodziejczyków Feliksa i Piotra. Uczyli w niej następujący nauczyciele: Bartos Jan - kierownik szkoły, Gruszecka Aniela, Łakomska Krystyna, Leszczyńska Zofia, Wijata Józef. Uczniowie, którzy chcieli ukończyć klasę VII zmuszeni byli chodzić do Szkoły Podstawowej w Modrzewiu lub odległych Szadkowicach.

Z dniem 1 września 1955 roku została utworzona szkoła siedmioklasowa. Mieściła się ona w domach prywatnych kolejno u: Józefa Kaśkiewicza, Szczepana Dąbrowskiego, Pawła Pawlika, Fiderków Jana i Władysława, Bronisławy Dąbrowskiej, Julii Wolskiej.

W 1955 roku na wniosek Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kraśnicy zostało zorganizowane zebranie wiejskie z udziałem miejscowych władz i kierownika szkoły - Zofii Kościewskiej. Na zebraniu podjęto uchwałę o opodatkowaniu ludności po 100 zł od 1 ha na cel budowy szkoły. Powołany został komitet budowy szkoły, w skład którego weszli między innymi: . Bogusiewicz Stanisław, . Pawlik Józef, . Chmal Antoni, . Pawlik Paweł, . Bogusiewicz Szczepan, . Staniec Jan.

Z zebranych funduszy zakupiono materiały budowlane. Pobudowano parter i budowa stanęła w miejscu. Prawdopodobnie kierownictwo ekipy budowlanej dokonywało nadużyć i z tego powodu ekipę rozwiązano, a niezabezpieczone mury budynku skazane były na niszczenie przez około 7 lat.

W roku szkolnym 1956/57 szkoła nadal mieściła się w domach prywatnych. Uczyło się w niej 117 uczniów. Warunki nauczania były ciężkie ze względu na to, że sale szkolne są w izbach wiejskich oddalonych od siebie dosyć daleko. Zaopatrzenie w sprzęt nie było wystarczające, brakowało stołu, tablicy, krzeseł, szaf na pomoce naukowe. Z zachowanych dokumentów szkoły wynika, iż w tym okresie działały następujące organizacje: drużyna harcerska, TPPR (Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Radzieckiej), SKOW (Społeczny Komitet Odbudowy Warszawy), koło PCK. Uczniowie brali udział w międzyszkolnym konkursie zbiórki złomu, makulatury oraz szkła, a także w konkursie czytelniczym. W dokumentach szkolnych widnieją podpisy następujących nauczycieli: . Kościewska Zofia . Pawłowska Zofia . Szejna Longina . Drzymała Krystyna.

1 września 1962 roku zmieniło się zupełnie grono nauczycielskie. Kierownictwo szkoły obejmuje Jan Bogusz. Przybył on do Kraśnicy wraz z żoną - Marią, która także zatrudniona została w naszej szkole jako nauczycielka. Grono nauczycielskie to również: Panfil Krystyna, Żelazko Urszula, Andrzej Nowak.

Nauczyciele prowadzą następujące organizacje: ZHP, SU (Spółdzielnia Uczniowska), TPPR, SKO, SKKT (Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne),PCK oraz Społeczny Fundusz Budowy Szkół. Grono pedagogiczne wraz z kierownikiem szkoły czynili wszelkie starania, aby doszło do ukończenia zaczętej w roku 1955 budowy szkoły. Przygotowywali części artystyczne, organizowali loterie fantowe, z których dochód wpłacali do kasy Komitetu Rodzicielskiego z przeznaczeniem na budowę szkoły.

W styczniu 1963 roku kierownik szkoły Jan Bogusz wszczął ponownie starania o dalszą budowę szkoły. Po długich i ciężkich staraniach w powiecie, w województwie, a nawet częściowo w Komitecie Centralnym PZPR szkoła została ponownie ujęta do planu budowy w latach 1964/1965. Budowę zaczęto niemal od podstaw. Wykonano nową dokumentację. Rozebrano dotychczasowe mury, wzmocniono fundamenty i przystąpiono do dalszej budowy. Szkołę oddano do użytku w kwietniu 1965 roku bez zaplecza, studni i komórek na węgiel, a 1 września 1965 roku o godzinie 8.00 zabrzmiał pierwszy dzwonek rozpoczynający trwającą do dziś historię szkoły.