JQuarks

Logowanie

Mamy Eko-pracownię

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Już po raz kolejny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił konkurs na dofinansowanie w formie dotacji zadań z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasza Eko – pracownia”. Celem Konkursu było dokonanie wyboru do wsparcia finansowego najlepszych projektów polegających na zaplanowaniu i utworzeniu szkolnej pracowni wraz z programem edukacyjnym opartym na jej wykorzystaniu. Konkurs skierowany był do publicznych szkół z terenu województwa łódzkiego: podstawowych (pracownia dla klas IV-VI) oraz gimnazjów. Konkurs cieszy się olbrzymim zainteresowaniem wśród szkół województwa łódzkiego.

 

Decyzją Zarządu WFOŚiGW w Łodzi w obecnej edycji konkursu dofinansowanie na utworzenie pracowni uzyskała nasza szkoła.

 

Powstanie u nas pracownia przyrodnicza pn. „Tęczowy Eko-kodeks”. Łączna wartość zadania wynosi 34 402,00 zł, z czego 28 366,00 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW w Łodzi, a 6 036,00 zł stanowi udział własny gminy. W pracowni planuje się:

  1. zakup pomocy dydaktycznych;
  2. zakup sprzętu audio video, komputerowego, fotograficznego,
  3. zakup mebli i pozostałego wyposażenia pracowni (tablice szkolne, szafy, biurko nauczycielskie);
zakup roślin doniczkowych.